ارتباط با دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : کرج – مهرویلا -میدان معلم- ساختمان میرعماد – طبقه اول واحد اول

شماره تماس0263355194602633551306
کد پستی3137784273
ایمیل هاmanagement@priestleygas.com مدیریت
R&D@priestleygas.com توسعه و تحقیق
hr@priestleygas.com منابع انسانی
adh@priestleygas.com اداری

info@priestleygas.com
priestleygasindustries@gmail.com
روابط عمومی و دیجیتال مارکتینگ

Picture4ارتباط با کارخانه
آدرس کارخانه : استان البرز – کرج- کمالشهر- شهرک صنعتی بهارستان – گلستان یکم – صنایع گازی پرستلی
شماره تماس026347610210263476102202634761023
شماره فکس02634761018
کد پستی3197996649
ایمیل هاSales@priestleygas.com فروش
Marketing@priestleygas.com بازاریابی
Financial@priestleygas.com مالی
pm@priestleygas.com تولید
pd@priestleygas.com
خرید و تدارکات

ارتباط با واحد های صنایع گازی پرستلی